باندهای فرکانس یا Frequency Bands

باندهای فرکانس یا Frequency Bands

گوش انسان در حالت ایده.آل قادر است فرکانس های بین 20 هرتز (Hz) تا 20 کیلوهرتز (kHz) را بشنود. که این توانایی با بالا رفتن سن کمتر می.شود.

باس زیر (Sub-Bass):

فرکانس.های باس 5 هرتز(Hz) تا 25 هرتز را در بر می.گیرد. هیچ اتفاق موسیقایی در این محدوده رخ نمی.دهد. فرکانس های باین محدوده بیشتر از آنکه شنیده شوند، حس می.شوند.

باس (Bass):

فرکانس.های 25 هرتز تا حدود 120 هرتز را فرکانس.های باس می.نامند. این قسمت خانه.یِ نت.های پایین پیانو، گیتار باس و باس.درام است. به عنوان مثال فرکانس پایین ترین نت سی در یک گیتار پنج سیم 30.94 هرتز است. اگر هسته اصلی فرکانس باس.درام 90 هرتز باشد، شما یک و نیم اکتاو فضای آزاد برای گیتار باس خواهید داشت. محدوده.یِ باس محل ایجاد گرما (warmth) در میکس است، و بهتر است که نتهای باس، کوتاه باشند.

فرکانس های میانی پایین (lower mid-ranger):

محدوده.یِ میانی پایین، فرکانس.های 120 تا 350 هرتز را شامل می.شوند. در این محدوده نیز گرما در میکس تولید می.شود. در حین میکس، باید به این محدوده توجهی ویژه نشان داد. چراکه اغلب سازها در این جا حضور دارند. صدای خواننده مهم.ترین صدایی است که در این بحش باید به گوش برسد. بنابراین بهتر است که فرکانس بیشتر سازها در این بخش تعدیل شوند. البته تعدیل فرکانس ها نباید آنقدر شدید باشد که از گرمای موسیقی بکاهد.

فرکانس های میانی (محدوده یِ تودماغی nasal):

به سختی می توان تعیین کرد که این محدوده دقیقا از کجا آغاز و تا کجا ادامه دارد. اما معمولا فرکانس.های 350 هرتز تا 2000 هرتز را فرکانس.های میانی می.نامند. اگر روی این قسمت بیش از حد تاکید شود، صدایی تودماغی (nasal) و گزنده ایجاد می شود.

فرکانس های میانی بالا (upper mid-range):

محدوده.یِ میانی بالا فرکانس.های 2 کیلوهرتز تا 8 کیلوهرتز را شامل می.شود. این قسمت بخصوص مسئول قابل فهم کردن کلام خواننده (speech comprehensibility) است. در صورتی که کلام خواننده قابل فهم نیست، می توانید فرکانس های بین 2.5 تا 4 کیلوهرتز را تقویت (boost) کنید. صدای پوسته.یِ درامز که برای ریتم موسیقی بسیار مهم است، در این قسمت خفته است. همچنین بخشی تقریبا جدایی ناپذیر از صدای باس.درام نیز در این قسمت قرار داد.

فرکانس های بالا (upper treble):

این محدوده شامل فرکانس.های 12 تا 22 کیلوهرتز می.شود و اغلب فضای air نامیده می.شود. برای حفظ طبیعت یک صدا، معمولا فرکانس.های 12 کیلوهرتز به بعد متعلق به آن صدا تعدیل می.شوند (roll-off)./ 0 نظر / 43 بازدید